e-Kancelaria
Sposób wykonywania zawodu prawnika polegający na świadczeniu usług pomocy prawnej w części lub całości zdalnie i na odległość, bez osobistego kontaktu klienta z prawnikiem.

Więcej: Ocena źródeł i środków informacji w poszukiwaniu prawnika
e-Serwis
Forma zdalnego, bezpośredniego lub pośredniego, indywidualnego lub masowego kontaktu prawnika z klientem, z reguły za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w ramach której klient wyszukuje, uzyskuje i gromadzi informacje, może skontaktować się z prawnikiem i nawiązać z nim dialog.

Więcej: Ocena źródeł i środków informacji w poszukiwaniu prawnika
Ekspertyza prawna
Rodzaj pisemnego raportu obejmującego opis, przyczyny, skutki i zachodzące pomiędzy nimi związki oraz prawną ocenę sprawy lub problemu przedstawionego przez klienta wraz z wnioskami, zaleceniami, rekomendacjami, wariantami ich rozwiązania. Wynik doświadczalnego zbadania, zdiagnozowania i oceny tego problemu.
Etyka zawodowa

Etyka zawodowa adwokata / doradcy podatkowego / notariusza / radcy prawnego / rzecznika patentowego

Deontologia, zbiór norm moralnych określających postępowanie członka odpowiedniej korporacji zawodowej (w tym aplikanta), do których przestrzegania jest on zobowiązany pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej za ich naruszenie.

Teksty - dostępne w serwisach korporacji: