Legislacja wewnętrzna
Projektowanie, ustanawianie, wdrażanie, zmienianie lub uzupełnianie, uchylanie przepisów obowiązujących w danym podmiocie np. aktów prawa zakładowego.