Magister prawa (prawnik)
Osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra prawa.
Więcej: Kto może świadczyć usługi pomocy prawnej
Mediacja
Zob.: Alternatywne metody rozwiązywania sporów