Radca prawny
Prawnik, osoba wpisana na listę radców prawnych i należąca do ich samorządu zawodowego, wykonująca zawód zaufania publicznego w zakresie świadczenia usług pomocy prawnej w sądzie i poza sądem w pełnym zakresie, z wyłączeniem obrony w sprawach karnych i karno-skarbowych.

Więcej: Kto może świadczyć usługi pomocy prawnej
Referencje
Opinia, informacja udzielona o prawniku przez osobę trzecią. Także: Zaświadczenie, list polecający.
Rekomendacja
Wybór i przedstawienie jakiegoś rozwiązania lub wariantu rozwiązania problemu jako najlepszego, optymalnego lub najgorszego. Także: Pozytywna opinia wydana o prawniku przez osobę trzecią.
Rzecznik patentowy
Prawnik, osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe, wpisana na listę rzeczników patentowych i należąca do ich samorządu zawodowego, świadcząca pomoc prawną w sprawach własności intelektualnej w sądzie i poza sądem.

Więcej: Kto może świadczyć usługi pomocy prawnej