Biegły sądowy
Osoby wpisane na listę biegłych sądowych, dysponujące teoretycznymi i praktycznymi wiadomościami z różnych gałęzi nauki. Biegli sądowi są powoływani przez prezesów sądów okręgowych do zbadania istotnych okoliczności sprawy, których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy. Opinie wydawane przez biegłych sądowych poza postępowaniem sądowym są tzw. opiniami prywatnymi prezentowanymi przez strony i nie mają mocy opinii wydanych w toku postępowania.