Nadzorca sądowy
Osoba posiadająca licencję syndyka sprawująca nadzór nad upadłym w razie ogłoszenia upadłości układowej.
Negocjacje
Rozmowy prowadzone w celu nawiązania, zmiany, uzupełnienia lub zakończenia stosunku prawnego, rozwiązania sporu lub innego problemu, których celem jest uzgodnienie przez strony wszystkich istotnych warunków poprzez osiągnięcie kompromisu albo przeforsowanie swojej woli
Notariusz
Prawnik, osoba wpisana na listę notariuszy i należąca do ich samorządu zawodowego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości do wykonywania zawodu zaufania publicznego w zakresie dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub chcą nadać formę notarialną.

Więcej: Kto może świadczyć usługi pomocy prawnej