Nasza Kancelaria jest firmą prawniczą o sprecyzowanym i zespołowym profilu działania. Koncentrujemy się na świadczeniu pomocy prawnej w obszarach następujących praktyk:

 • kapitał ludzki – zatrudnienie, działalność wykonywana osobiście, zawody regulowane, samozatrudnienie
 • obsługa korporacyjna przedsiębiorców
 • obsługa klientów indywidualnych
 • nieruchomości, infrastruktura i ochrona środowiska
 • komunikacja rynkowa oraz dystrybucja produktów i usług
 

Praca wykonywana jest zespołowo przez prawników Kancelarii oraz - w razie potrzeby i zgody klienta - przez wspomagających ich ekspertów z innych dziedzin.

Nasze usługi (doradztwo prawne, negocjacje, zastępstwo prawne i procesowe, mediacje) adresujemy do klientów biznesowych (przedsiębiorców i osób wykonujących zawody regulowane) oraz do klientów indywidualnych. Obsługujemy klientów polskich oraz zagranicznych prowadzących działalność w Polsce i działalność transgraniczną. Współpracujemy z innymi niezależnymi firmami prawniczymi, kancelarią doradców podatkowych, kancelarią rzeczników patentowych, co pozwala rozszerzać zakres pomocy prawnej i terytorium działania. Prawnicy Kancelarii świadczą również usługi w języku angielskim i niemieckim.

 

Sposób działania

 

Podejście usługowe

Jesteśmy Kancelarią zorientowaną na klienta. W naszych stosunkach z klientami proponujemy przyjęcia podejścia zaufania i dobrych wzajemnych relacji. Za ich konieczne elementy uważamy:

 • dwustronność relacji – otwartość, szczerość, chęć i wola współpracy, prowadzące do wzajemnej lojalności,
 • wzajemność i partnerstwo – zrównoważona relacja, nie nastawiona na chęć dominacji, wywyższenia się,
 • dobrą komunikację – konieczność niezakłóconego przepływu informacji, mówienia i słuchania się nawzajem,
 • jakość – dobre wyważenie relacji między potrzebą (oczekiwaniami) każdej ze stron a przełożeniem jej na standard wzajemnych stosunków i działań (na jakość mają wpływ obie strony i obie winny dbać o jej wysoki poziom),
 • rzetelność i rzeczowość – dołożenie wszelkich starań w rozpoznaniu i załatwieniu problemów klienta w sposób trafiający w ich istotę, a nie drugorzędne sprawy i zgodny z wcześniejszymi deklaracjami; ze strony klienta to zapewnienie efektywnego współdziałania oraz stworzenie dogodnych warunków do wykonania zadania,
 • długoterminowość – nastawienie na długi czas współpracy a nie na doraźnie płynące z niej korzyści.

 

Wybrane działy prawa
związane z obszarem naszego działania