Formy wykonywania zawodu

Adwokaci - wykonują zawód w indywidualnej kancelarii, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej.

Doradcy podatkowi - wykonują zawód w stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnym, indywidualnej kancelarii, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej; także spółki z o.o. lub spółki akcyjne mogą wykonywać doradztwo podatkowe.

Notariusze - wykonują zawód w indywidualnej kancelarii, spółce cywilnej lub partnerskiej.

Radcy prawni - wykonują zawód w stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnym, indywidualnej kancelarii, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej.

Rzecznicy patentowi - wykonują zawód w stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnym, indywidualnej kancelarii, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub spółce z o. o.