Handlowe czynności
Czynności prawne dokonywane przez przedsiębiorcę lub jego pełnomocnika w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.