Zarządca
Osoba posiadają kwalifikacje lub licencję, ustanawiana obligatoryjnie lub fakultatywnie przez sąd, inne organy lub samych zainteresowanych do zarządzania zależnie od okoliczności i rodzaju postępowania przedsiębiorstwem, gospodarstwem rolnym, majątkiem (w tym upadłego jeżeli ogłoszono upadłość układową), nieruchomością.
Zasady ustalania wynagrodzenia
Strategie i metody kształtowania cen za usługi pomocy prawnej. Mogą być oparte na kosztach i zysku, popycie na usługę, korzyściach z usługi, cenach konkurentów, cenach urzędowych.

Więcej: Ile kosztuje prawnik
Zasady współpracy z firmą prawniczą
Reguły postępowania i zachowania przydatne we wzajemnych relacjach klient-firma prawnicza

Więcej: Zasady współpracy z firmą prawniczą
Zastępstwo prawne
Działanie obok lub zamiast zastępowanego podmiotu, albo w imieniu własnym na cudzy rachunek, albo w cudzym imieniu i na cudzy rachunek.
Zastępstwo procesowe
Reprezentowanie, działanie w imieniu klienta przed sądem, organami władzy lub administracji, wobec innych osób.
Zwrot wydatków
Obowiązek klienta polegający na zwrocie prawnikowi wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. Także: część wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu, pokrywana przez Skarb Państwa

Więcej: Zwrot wydatków